ΚΟΥΚΛΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΥΚΛΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

Σχεδιασμός και δημιουργία ξύλινης ζωγραφιστής κούκλας, που θα χρησιμεύσει σαν «εργαλείο» σε ψυχολόγο, κατά την διάρκεια των συνεδριών της με παιδιά.