Δράσεις πολιτισμού

Οργάνωση και σχεδιασμός δράσεων πολιτισμού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.