Μέχρι να ανθίσουν τα αληθινά, υπάρχουν τα κεραμικά τριαντάφυλλα της εσθήτα. Ντύνουν όλες τις εποχές ανοιξιάτικα.

Scroll to Top