Δράση για παιδιά με θέμα τη μητέρα, βασισμένη στις ιδέες του ΤζιάνιΡοντάρι για τη δημιουργία παραμυθιών. Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν ένα παραμύθι για τις μητέρες τους. Η δράση είχε ως στόχο την έκφραση, με λέξεις και ζωγραφιές, της παιδικής φαντασίας σε σχέση με την περιπέτεια της αγάπης μεταξύ μητέρας και παιδιού.

Scroll to Top